2023 Seminary Appeal

Invest in the Future of the Church:

Support St. Sophia Seminary on Giving Tuesday, November 28

Our Seminary is once again participating in the #GivingTuesday global charitable movement by encouraging the alumni, faculty, students, staff, clergy and all the faithful of the #UOCofUSA to kick-­off the holiday gift­-giving season with a donation to St. Sophia Seminary Fund. Giving Tuesday is the global day for giving back created in response to the commercialization and consumerism of the holiday season and as a reminder of the need to support nonprofit institutions like our own Seminary.

On November 28, 2023 charities, families, businesses, community centers, and students around the world will come together for one common purpose: to freely give and to promote generosity.

 

As the primary academic institution of the Church we have a lot to be grateful for. Numerous graduates of our St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary are serving the needs of Orthodox Christians and communities around the world. Our enrollment continues to grow as committed men and women heed the call to pick up their Cross and follow Christ.

Our Church's own #GivingTuesday efforts will support St. Sophia Theological Seminary; now with largest enrollment in more than a decade; expanded curriculum for men AND women; new distance learning component; the future of our Church; mentoring the committed men and women of the student body in their spiritual and academic formation. "Giving back to St. Sophia Seminary provides for scholarships, physical facility improvements and technology upgrades for current students, creating a better student experience for our future spiritual leaders," said Archbishop Daniel, Academic Dean. "A gift of any amount can make a difference. Recently, we appealed through mailing to the membership of the Church to support our St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary, - now for the second time, Saint Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary is taking part in the global charitable movement - Giving Tuesday. Any gift, no matter the size, will help the Seminary thrive."

 
 

How to Donate Donations:

graciously accepted online - see form below

 

Contributions via check:

St. Sophia Seminary

Memo: GivingTuesday

PO Box 240

South Bound Brook, NJ 08880 

 

After Donating

Please spread the word of your investment in the future of our Church and encourage your friends and family to do so! Share the attached graphic, the link to contribute, and be sure include these hashtags in your posts on Facebook, Twitter and Instagram: #GivingTuesday #ISupportedStSophia

 
 

St. Sophia Seminary Apparel

If you are looking for a Nativity Season gift, or desire to purchase St. Sophia Seminary's Apparel, please visit the Bookstore of the Consistory of the UOC of the USA by clicking here...

 

Розпочнімо завчасно: підтримаймо Семінарію Святої Софії у вівторок, 28 листопада 2023 р. – Зробіть свій внесок у майбутнє Церкви:

Наша семінарія знову бере участь у всесвітньому благодійному русі GivingTuesday (Жертовний Вівторок), заохочуючи випускників, викладачів, студентів, співробітників, священнослужителів та всіх вірних УПЦ США розпочати цей сезон святкових подарунків з пожертвування на Свято-Софіївський Семінарійний фонд. Giving Tuesday (Жертовний Вівторок),— це всесвітній день жертовності, створений для протиставлення з комерціалізацію та споживанням в період свят, а також як нагадування про необхідність підтримки некомерційних установ, таких як наша власна семінарія.

28 листопада 2023 року благодійні організації, сім'ї, підприємства, громадські центри та студенти по всьому світу об'єднаються заради однієї спільної мети: вільно дарувати й сприяти щедрості.

Кожен дар, від найменшого до найбільшого, важливий у нашій постійній місії нашої Свято-Софіївської Семінарії, щоб забезпечити наші парафіяльні спільноти, а також різноманітні відділи служіння пастирями та відповідними ресурсами по всьому світу, щоб усі мали можливість й надалі зростати у Вірі.

Як основний академічна інституція Церкви, ми маємо за що бути вдячними. Численні випускники нашої Свято-Софіївської Української Православної Духовної Семінарії служать потребам православних християн та громад усього світу. Кількість наших студентів продовжує зростати, так як віддані чоловіки та жінки прислухаються до поклику взяти свій хрест і слідувати за Христом.

«Пожертва на Свято-Софіївську Семінарію передбачає стипендії, покращення матеріальної бази та технологічне оновлення для нинішніх студентів, створюючи кращі умови навчання студентів - наших майбутніх духовних лідерів», – сказав Архієпископ Даниїл, академічний декан. «Подарунок у будь якому розмірі може змінити ситуацію. Нещодавно ми зверталися з листом-проханням до вірних нашої Церкви про підтримку нашої Свято-Софіївської Української Православної Духовної Семінарії, – а сьогодні Українська Православна Духовна Семінарія Святої Софії бере участь у Всесвітньому благодійному русі – Giving Tuesday (Жертовний Вівторок). Будь-який подарунок, незалежно від його розміру, допоможе семінарії процвітати».

 

 

Як здійснити пожертву:

Радо приймаємо онлайн пожертви: нище подано.

 

Внески через чек:

St. Sophia Seminary (Свято-Софіївська Семінарія)
Memo (примітка): GivingTuesday (Жертовний Вівторок)
PO Box 240
South Bound Brook, NJ 08880

 

Здійснивши Пожертву:

Будь ласка, поширюйте інформацію про свій вклад в майбутнє нашої Церкви та заохочуйте до цього своїх друзів та родину! Поділіться посиланням де можна зробити пожертву, і обов'язково додайте ці хештеги до своїх публікацій у Facebook, Twitter та Instagram: #GivingTuesday #ISupportedStSophia

 

Одяг від Свято-Софіївської Семінарії

Якщо ви шукаєте подарунок до Різдва Христового чи бажаєте придбати одяг від Свято-Софіївської Семінарії, відвідайте Магазин Консисторії УПЦ США, натиснувши тут...

Total Amount
 
 
On Behalf Of Organization
 
Select an option to reveal honoree information fields.
Name and Address